קטגוריה: תוכן יהודי

בית המקדש והשכנת השכינה משמשים לא פעם כמשל אודות הקמת בית בישראל. אחד הבתים שהוקמו בצורה מופלאה הוא ביתם של צפורה ומשה. סיפור שעצם החסרתו מהתורה שבכתב מהווה את סוד הכוונה האלוקית.
ברוריה שכטר // מגזין 59, מנחם אב ה’תשפ”ב

“הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך” אכזריות ותאוות שלטון, אש ולעג. כל המאפיינים לסיפור מאבק…

שאיפה היא דבר טוב ומבורך. לשאוף ליותר, להיות יותר. בגמרא מופיע סיפור מיוחד במינו, הדן…