קטגוריה: כללי

שני סטודנטים “תפרנים” מקדמים רעיון, שכל אחד לפניהם יכול היה לבצע. ולמען האמת, גם ביצעו.…

סיקור מיוחד של חנוכת השדולה למען האישה החרדית והדתית ולמען עם ישראל במשכן הכנסת, בראשותה…