תגית: דרורה אטיאס

“מה יש לי לבכות? כשמסכימים עם הקדוש ברוך הוא, מתחוללים ניסים. ולנו, נולדה בת” דרורה…