תגית: מאי גולן

“הועזבתי מארבעה בתי ספר, ושמעתי מהמורה את המשפט: ממך לא יצא כלום” מאי גולן, צעירת…