תגית: תפילה

“הקירות סופגים את התפילות החרישיות שלנו, ומעבירים את התשדורות הללו הלאה” מלכהלי // צילום: שיינא…